SHM Denderstreek Hillegem, De Clippel nv

Te Hillegem

Dit sociale huisvestingsproject, dat bestaat uit 2 appartementsblokken van respectievelijk 4 en 6 units, ligt in de dorpskern van het pittoreske Hillegem, deelgemeente van Herzele. Sociale woningbouw is strikt gebonden aan budget en tal van architecturale regels waaraan ruimtes en materialen moeten voldoen. De materialen moeten duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn terwijl de ruimtes moeten voldoen aan tal van normen i.v.m. de oppervlakte en functionaliteit.

Al te vaak leidden deze opgelegde randvoorwaarden tot conflicten tussen bouwheer, architect en aannemer daar deze laatste vaak bedenkelijke kwaliteit aflevert. Dit resulteert in een procedureslag waar geen winnaars maar enkel verliezers zijn: de ingebruikname van de gebouwen wordt uitgesteld en torenhoge boetes worden opgelegd. Dit probleem kwam een aantal weken terug nog in de media.

Dat het ook anders kan bewijzen we met dit project. Er is steeds in een constructieve sfeer gewerkt waarin naar alle partijen geluisterd werd, zowel hoofdaannemer, onderaannemer, bouwheer als architect. Tijdens het bouwproces was ruimte voor een kritische blik op het project wat resulteerde in verbeteringen en/of besparingen.

De ruwbouw is door een eigen team opgetrokken terwijl de loten dakwerken, buitenschrijnwerk, technieken, pleisterwerk, technieken fluida en elektro en omgevingswerken door regionale vaste onderaannemers is gerealiseerd. Omdat dit bouwteam al vaak samengewerkt heeft voor andere projecten, zowel publiek als privaat, is iedereen goed op mekaar afgestemd en verloopt alles vlot. Het spreekt dan ook voor zich dat de nazorg/onderhoud veel eenvoudiger te coƶrdineren is als waren het onderaannemers van heinde en verre die nog nooit met elkaar hebben samen gewerkt.

Kortom, met dit project willen we aantonen dat er ook projecten uit de sociale woningbouw zijn die iedereen met een goed gevoel kan afronden.Ontdek de andere projecten