Parkresidentie Sparrenhof, Algemene Ondernemingen D'Eer

Te Sint-Niklaas

Parkresidentie 'Sparrenhof' in de Sparrenhofstraat te Sint-Niklaas is een project van 35 appartementen verdeeld over 6 meergezinswoningen, en een ondergrondse parking met 46 individuele garageboxen. De tuin voor de voormalige villa 'De Baere' was een van de laatste parkgebied in deze omgeving.
Het was dan ook de uitdaging om

  • een concept uit te werken dat zowel in overeenstemming met als met zorg voor het aanwezige groen kon gerealiseerd worden;
  • de nieuwe visie van het stadsbestuur te volgen, met klemtoon op de creatie van een lobbenstadmodel, waarin de bebouwde ruimte wordt voorzien binnen een structuur van compacte stadslobben;
  • een veranderlijke invulling te geven aan de appartementen om een variatie aan aanbod en grootte te verschaffen aan de kandidaat-kopers, met respect voor ieders privacy;
  • tegelijk de meest geavanceerde technieken op het vlak van verwarming, koeling, energiezuinigheid, ... te voorzien met het oog op een hoog kwalitatief eindproduct voor de klanten.

Zo werd afgestapt van een traditionele lintbebouwing en gekozen voor een concept van bebouwing in 2 lijnen met daartussen een speels aangelegde daktuin bovenop de garages.
Met het oog op de mobiliteit van de bewoners zijn alle appartementen vanuit de kelderverdieping bereikbaar met een lift per meergezinswoning.

Het gebruik van verspringende bouwvolumes, de aanwending van hardhout als gevelbekleding, de glasbalustrades en het hangend metselwerk zorgen voor een fris en tijdloos, en tegelijk variabel maar harmonieus geheel.
In samenwerking met de stadsdiensten werden de waardevolle bomen geselecteerd, en gevrijwaard gedurende de bouwfase.

Er wordt gebruik gemaakt van geothermie met collectieve warmtepompen en passieve koeling via de bronnen. Fotovoltaïsche panelen zijn voorzien in functie van de aansturing van de warmtepompen, liften, LED-verlichting in de gemeenschappelijke delen en tuin / park, ... Dit resulteert in BEN-appartementen met een E-peil tussen de 18 en 25 (vereist E-peil bij de bouwvergunning : 40)! Conform de voorschriften is regenwaterrecuperatie voorzien voor alle appartementen.

Er werden 2 laadstations op de bezoekersparkings voorzien voor elektrische wagens, met mogelijkheid tot het plaatsen van laadstations in de individuele garages.

De privatieve appartementen konden volledig op maat en keuze van de klanten worden afgewerkt, binnen ruim bemeten budgetten.

Kortom, een project om terecht fier en trots op te zijn; zowel naar ontwerp als naar uitvoering toe. Onze werknemers en onze onderaannemers hebben in dit project het beste van zichzelf gegeven, en de dankbaarheid van de bewoners is daar een mooi blijken van.







Ontdek de andere projecten