ABSoluut Plaza, ABS Bouwteam

Te Sint-Denijs-Westrem

Toen we in 2015 het terrein kochten naast onze kantoren wisten we dat dit project ons magnum opus diende te worden. We dienden onszelf opnieuw uit te vinden met de uitbreiding van onze gebouwen, ingevuld met een mix van verschillende bestemmingen. En dat is gelukt. Het resultaat: een future-proof, CO2-neutraal investeringsgebouw met retail, kantoren en appartementen waarbij het collectief gebruik van meerdere binnen- en buitenruimten verbindend en versterkend tussen de verschillende functies werkt. Het hele gebouw was reeds volledig verhuurd voor de oplevering. Daar zijn we enorm fier op.

Sint-Denijs-Westrem is een deel van de rand van Gent. Het inplanten van een woon- en werkproject in de nabijheid van bestaande mobiliteitsassen (E40, E17, R4, stad, station, dorp) sluit aan bij de beleidsvisie inzake synergie, duurzaamheid, mobiliteit en verdichting. Dit project levert bijkomend een bijzondere bijdrage qua architectuur, een verweving van functies en een gezonde worklifebalans. Maar vooral biedt dit project een nieuwe vorm van omgaan met energie (lees: calorieën) in een investeringsproject.

Voor het eerst in Vlaanderen of zelfs België is het in het belang van de investeerder om zo weinig mogelijk calorieën te (laten) verbruiken in zijn gebouw. Dus zeer goed isoleren, verluchten met warmterecuperatie, kundig transport tussen de verschillende functies (wonen/werken) van warmte en koude (lees: een hogere kostprijs/m2) betekent plots geen verlies van rendement meer maar een stijging ervan. Door het gebruik van geothermie, de eigen omzetting van middenspanning naar laagspanning en zonnepanelen werd hier een optimale klimaatbeheersing en een lage kost voor stroom bereikt die forfaitair (onder de marktprijs) verrekend kan worden aan de huurders. Gevolg: iedereen blij. Eindelijk bungelen huurders niet meer aan de onderkant van de food-chain maar kunnen ze genieten van de laatste comforttechnieken en de beste bouwmethoden.

Vastgoedinvesteringen die decennialang synoniem waren voor (te) lage kwaliteit, staan met dit project als maatstaf voor een unieke heropleving met zeer kwaliteitsvolle architectuur, materialen en technieken.

Het format van dit nieuwe model werd uitgedacht door een econoom in samenwerking met de architect, archipl architecten, de ingenieur technieken en de investeerder.Ontdek de andere projecten