Residentie Het Anker, Dero Construct nv

Te Zele

Dero Construct is een Zeelse bouwonderneming. Op het marktplein van Zele staan niet al te veel bijzondere gebouwen. Behalve het voormalig Gasthof Het Anker, dat is opgenomen in de inventaris Onroerend Erfgoed omwille van het vertrouwde dorpsaanzicht en unieke bouwstijl.

Gasthof Het Anker werd in 1936 gebouwd, dus tussen de twee wereldoorlogen. Vandaar de Beierse invloed. Veel van de gebouwen uit die tijd werden nadien opnieuw met de grond gelijk gemaakt omdat de Duitse invloed hier niet langer gewenst was, maar Het Anker heeft het overleefd. Zeker met het verdwijnen van het Terminus-gebouw op de hoek van de Stationsstraat met het Stationsplein in Sint-Niklaas (waar de Confederatie Bouw en Accuria hun nieuwe kantoren nu bouwen) is de gevel van ‘Den Anker’ een zeer zeldzaam voorbeeld van de vroegere bouwstijl geworden.

Hoewel het pand in de inventaris Onroerend Erfgoed is opgenomen, wil dat niet zeggen dat het monument beschermd is. Op eigen initiatief heeft Dero Construct ervoor gekozen om de gevel te bewaren en te restaureren. Het gebouw en de voormalige feestzaal werden gesloopt en enkel de voorgevel bleef behouden. Achter de oude gevel werden 2 handelspanden, 9 appartementen en een overdekte parking gecreëerd. Door de parkinginrit te voorzien van een moderne zinken gevelbeklediging en de bovenste nieuwe verdiepingen voldoende te laten terugspringen wordt de originele gevel in zijn authenticiteit geaccentueerd. Het resultaat mag er volgens ons en volgens menig Zelenaar vast en zeker zijn. Het zou zonde geweest zijn om deze gevel te vervangen door een volledige nieuwe.

De gebruikte bouwtechnieken zijn ook zeker het vermelden waard: De gevel werd met de kennis die we in huis hadden geschoord op een goede, doch niet-exuberant-dure manier. Paalfunderingen werden dicht tegen de gemene muren en de geschoorde gevel uitgevoerd, dit op een moeilijk toegankelijk terrein. De verankering van de oude gevel aan de nieuw opgetrokken structuur moest soms op een inventieve, toch doordachte, manier uitgevoerd worden.

Bovendien, daar het om ons eigen project ging , zijn de taken van de architect en de stabiliteitsingenieur tot een minimum herleidt. Dit bewijst nog maar eens dat tegenwoordig een bouwbedrijf veel meer is alleen beton- en metselwerken.

woord van de projectleider:

Als jonge projectleider, met slechts 2,5 jaar ervaring in de bouw bij aanvang van de werken, ben ik enorm fier op hetgeen ik op deze bouwwerf heb geleerd en dat bovendien alles vlot is verlopen.

In het café vooraan het gebouw dronk ik tevens mijn eerste trappist. In het pand kwam ik regelmatig met de jeugdbeweging de weekends afsluiten. Het gebouw heeft voor mij dan ook veel nostalgie naar die jonge jaren. Net zoals vele andere Zelenaars die in de vroegere feestzaal wel eens zijn geweest zijn we trots dat de historische gevel in ere is hersteld en het vertrouwde dorpsaanzicht bewaard is gebleven.

Tot slot ben ik als rasechte Zelenaar trost om te hebben kunnen meewerken aan een uniek project in mijn eigen gemeente, mét bovendien een Zeelse bouwonderneming.Ontdek de andere projecten