Lightfalls in Melle, ABS BOUWTEAM

Te Melle

Toen ABS Bouwteam in 2011 het hockeyterrein van het College in Melle kocht, konden wij nog niet verhopen hoe trots wij allen zouden zijn op het resultaat zeven jaar later. Vandaag, nu alle gebouwen klaar zijn, de spiegelvijver gevuld en het groen reeds opgeschoten, lijkt het resultaat vanzelfsprekend mooi en ongecompliceerd duidelijk. Niets verraadt nog de lange maanden in de modder, de kletsnatte betonnen skeletten, noch de stroom van voertuigen die elke dag man en materiaal aanvoerden om dit meesterwerk te helpen bouwen.

Voor ons, ABS Bouwteam, is Light Falls een boeiende reis geweest en een belofte naar andere projecten en verwezenlijkingen. We hebben hier in Melle de hoeksteen gelegd van een nieuwsoortige ruimtelijke ordening met onze naam op en zijn daar zeer fier op.

Melle is een randgemeente van de stad Gent. Het inplanten van een woonproject in de nabijheid van bestaande mobiliteitsassen (R4, stad, station, dorp) sluit aan bij de beleidsvisie inzake synergie, duurzaamheid, mobiliteit en verdichting. Dit project levert bijkomend een bijzondere bijdrage inzake architectuur, een verweving van functies en een gezonde sociale mix.

Waar traditionele verkavelingen met éénvormige eengezinswoningen enerzijds en monotone appartementenparken anderzijds vaak typologische verstarring en sociale segregatie in de hand werken, streeft dit project naar een mix van diverse woontypologieën om een antwoord te bieden op de actuele woonbehoeften (éénpersoonsbewoning, tweepersoonsbewoning en familiale bewoning) én woningen te kunnen aanbieden in verschillende prijsklassen.

Bovendien is maximale aandacht besteed aan de realisatie van een hoge kwalitatieve woonwaarde, uitgelezen architectuur en heldere identiteit van het project. Van budgetvriendelijke studio tot meerwaarde loftwoning, van de alleenwonende, valide bejaarde tot een gezin met 5 kinderen: ze delen allen dezelfde gunstige locatie en een overschot aan groen.

Achteraan het terrein werd een ruime groenzone en talud voorzien ter auditieve en visuele afscherming ten aanzien van de verderop gelegen spoorlijn. Zowel aan de noordwestgrens als aan de zuidoostgrens van het project werd voorzien in ruime aanplanting met streekeigen groen, hagen en boomaanplanting om zo een scherm te creëren naar de tuinen van naburige bewoning. Zodoende ontstaat voor dit project een open parkgevoel met een groenkraag waar de zijde van de Brusselsesteenweg volledig open is en zicht wordt geboden vanop de steenweg tot diep achteraan het project.

De cohesie tussen de diverse gebouwen, de relatie met de omgevingsaanleg, de open ruimten en wegenis, is vertaald in een vernuftig en harmonisch architecturaal ontwerp.Ontdek de andere projecten